Про сервіс

Репозиторій містить інформацію про наукові праці викладачів, аспірантів та студентів Харківської державної академії культури.

Цей сервіс інтегрований з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "УФД/Бібліотека" академії.

Тексти наукових праць рекомендується зберігати в форматі PDF.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Unknown author (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна "Інформаційні комп'ютерні мережі" покликана допомогти студенту досягнути розуміння мережевих технологій, необхідних для розв'язування теоретичних і прикладних завдань інформаційної та управлінської ...
 • Брусенцев, В. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна "Вища та прикладна математика" покликана допомогти студенту досягти розуміння сучасного математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і прикладних завдань інформаційної та управлінської ...
 • Кислюк, К. В. (2011)
  Метою статті є вдосконалення культурологічного методу, під яким розуміється не універсальний методологічний репрезентант культурології як науки, а спеціально-науковий засіб відповідних дослідницьких практик.
 • Сидоренко, А. В. (ХДАК, 2021)
  Актуальність теми. Розвиток сучасних технологій, котрі невід'ємно пов'язані з кінематографом, ґрунтується на технічній, професійній та художній якості майбутньої звукової партитури фільму, котра є актуальним матеріалом та ...
 • Посашкова, А. В. (ХДАК, 2021)
  Актуальність теми. Однією із найпоширеніших жанроформ аудіовізуальної культури є екранізація літературного твору. Із появою кінематографу стало можливим створювати мистецьку аналогію літературних витворів, перекладаючи їх ...

View more