Про сервіс

Репозиторій містить інформацію про наукові праці викладачів, аспірантів та студентів Харківської державної академії культури.

Цей сервіс інтегрований з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою "УФД/Бібліотека" академії.

Тексти наукових праць рекомендується зберігати в форматі PDF.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Фомін, М. В. (ХДАК, 2020)
  Навчальній курс «Організація туристичних подорожей» призначений для підготовки студентів - бакалаврів з напряму підготовки “Туризм”. Зміст курсу спрямований на ознайомлення студентів з системою транспортного обслуговування ...
 • Фомін, М. В. (ХДАК, 2020)
  Навчальній курс «Історія тризму» призначений для підготовки студентів-бакалаврів з напряму підготовки “Туризм”. Зміст курсу спрямований на ознайомлення студентів з історією подорожей і туризму. Під час вивчення студенти ...
 • Брусенцев, В. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна "Інформаційні комп'ютерні мережі" покликана допомогти студенту досягнути розуміння мережевих технологій, необхідних для розв'язування теоретичних і прикладних завдань інформаційної та управлінської ...
 • Брусенцев, В. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна "Вища та прикладна математика" покликана допомогти студенту досягти розуміння сучасного математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і прикладних завдань інформаційної та управлінської ...
 • Кислюк, К. В. (2011)
  Метою статті є вдосконалення культурологічного методу, під яким розуміється не універсальний методологічний репрезентант культурології як науки, а спеціально-науковий засіб відповідних дослідницьких практик.

View more