Repository KhDAK

Факультет хореографічного мистецтва

Факультет хореографічного мистецтва

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Брагіна, Т. М.; Білик, О. М. (2019)
  У політиці пам'яті значне місце належить зверненням до подій національно- визвольних змагань 1917-1921 рр. Протягом останніх п'яти років у результаті Революції Гідності у системі аксіологічних домінант українського ...
 • Gritsenko, O. (2020)
  На сучасному етапі фактично виявляється специфіка та умови для формування професіоналізму фахівця в галузі хореографічного мистецтва. Сучасне суспільство висуває особливі вимоги до професійної діяльності та кваліфікації ...
 • Гончарова, О. С.; Брагіна, Т. М.; Брагін, Ю. А. (2021)
  Складні соціальні трансформаційні процеси в економіці, політиці та духовній сфері, що відбуваються у сучасному суспільстві, актуалізують інтерес до осмислення проблеми відчуження засобами філософського пізнання. Дослідження ...
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2021)
  Робота складається з переліку та опису художніх виразних засобів українського народного костюму. Наданий матеріал допоможе студентам у поглибленому вивченні національного українського костюму, а також стане в нагоді при ...
 • Дегтяр, Л. П. (ХДАК, 2021)
  Робота складається з запису комбінацій екзерсису на середині зали та комбінацій allegro: Рlié, Battements tendus, Battements tendus jetés, Rond de jambe par terre, Battements fondus, Battements frappés, Adagio, , Grands ...
 • Бондалетов, І. Г. (ХДАК, 2020)
  Подано методичні розробки з набором діаграм-прикладів для секції "Шахи" на теми "Пішакові закінчення" та "Правило квадрата".
 • Колногузенко, Б. М. (ХДАК, 2007)
 • Брагіна, Т. М.; Гончарова, О. С.; Брагін, Ю. А. (2021)
  Стаття присвячена аналізу методичних аспектів викладання історії України іноземним студентам на етапі їх підготовки до вступу в заклади вищої освіти. Доведено, що ретельний підбір завдань для передтекстових і післятекстових ...
 • Цигановська, Н. В.; Гант, О. Є. (2020)
  Приголомшлива сила впливу музики на людей відома з найдавніших часів. Досить згадати звуковий супровід різних релігійних обрядів, починаючи з шаманізму і закінчуючи світовими релігіями. За думкою багатьох науковців, музика ...
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2019)
 • Колногузенко, Б. М.; Мостова, І. С. (ХДАК, 2019)
 • Unknown author (ХДАК, 2020)
  Інструктивно-методичні матеріали до лекційних занять з латиноамериканського бального танцю.
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Мета – ознайомлення з історією костюму, з національним одягом ХІХ ст. окремих країн і народів, ознайомлення студентів із основними прийомами сучасної сценографії, формування практичних навичок по розробці та створенню ...
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Мета навчальної дисципліни – знайомство з творчої діяльністю видатних хореографічних колективів, балетмейстерів та танцівників різних країн світу, ознайомлення з історією розвитку, особливостями репертуару відомих ...
 • Сластіна, Є. Ю. (ХДАК, 2020)
  Мета навчальної дисципліни – здобуття знань, вмінь та навичок в галузі класичного танцю, які складають основу хореографічної освіти і грають важливу роль у формуванні особистості фахівця: артиста, балетмейстера, педагога.
 • Батулін, Д. С. (ХДАК, 2020)
  «Фізичне виховання» є соціально-виховний процес цілеспрямованого систематичного впливу на людину фізичними вправами, натуральними силами природи, гігієнічними факторами з метою зміцнення здоров’я, розвитку рухових якостей, ...
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Мета – ознайомлення студентів з основними типами та різновидами складових елементів традиційного українського народного костюму; досконале вивчення особливостей народних костюмів мешканців різних регіонів України; вивчення ...
 • Курдупова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Мета – знайомство з характером та манерою виконання народних танців багатьох національностей, підвищення загальної танцювальної техніки та координації рухів, розвиток опорно-рухового апарату, здобуття виконавського, ...
 • Марков, Л. В. (ХДАК, 2020)
  Метою навчальної дисципліни є використання імпровізації в постановці хореографічних етюдів.
 • Гриценко, О. Е. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна «Сучасний естрадний танець» є частиною різностороннього виховання бакалавра зі спеціальності 025 «Музичне мистецтво»; готує бакалаврів до роботи в якості професійного артиста-вокаліста естради. Вивчення ...

View more