Repository KhDAK

Факультет культурології

Факультет культурології

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Кислюк, К. В. (2011)
  Метою статті є вдосконалення культурологічного методу, під яким розуміється не універсальний методологічний репрезентант культурології як науки, а спеціально-науковий засіб відповідних дослідницьких практик.
 • Ушно, І. М. (2020)
  Особистість, розташована між соціальними мережами, буденністю й своєю проєкцією в майбутньому, у буквальному розумінні втрачає реальні оцінки того, що відбувається. Людина як заручник такої системи шукає можливості ...
 • Частник, С. В.; Частник, О. С. (ХДАК, 2017)
 • Мірошниченко, В. С. (2020)
  Ідеологія є одним із можливих контекстів гуманітаристики. Коли я пишу, що «ідеологія є», то таким чином не надаю визначення, адже будь-які визначення виявляються тавтологічними. Ці тези стосуються обох частин тексту, ...
 • Кравченко, О. В. (2019)
  Звичність поняття «традиція» зумовлює його поширеність. До традицій відносять найрізноманітніші явища: ідеологічні форми, ментальні особливості, культурні зразки, соціальні практики, цінності, знання, норми, форми поведінки ...
 • Дзержинська, О. В. (2021)
  Одним з найскладніших теоретичних питань сучасної науки є питання про місце і роль техніки в культурі, її досягнення та проблеми. В данному випадку під технікою ми розуміємо систему матеріальних, інструментальних засобів, ...
 • Тищенко, І. В. (ХДАК, 2020)
  Мета курсу – сформувати практичні навички ефективної комунікації з аудиторією, зокрема: здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
 • Куликова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Курс «Історія журналістики» знайомить студентів з головними етапами та досвідом становлення та розвитку журналістики у світі та Україні, допомагає дослідити історію створення інституціональних ознак журналістики як ...
 • Маркова, В. А. (ХДАК, 2020)
  Курс знайомить з основними етапами розвитку реклами та зв’язків з громадськістю. Особлива увага приділяється розгляду основних інновацій у цих сферах. Студенти вчаться установлювати закономірності розвитку реклами та ...
 • Маркова, В. А. (ХДАК, 2020)
  Метою курсу є набуття студентами здатності комплексно розв’язувати проблему, критично усвідомлювати специфічності та взаємозв`язки між культурними, соціальними, інформаційно-комунікативним явищами, встановлювати достовірність ...
 • Церковна, М. В.; Церковний, А. О. (ХДАК, 2020)
  Курс спрямований на вивчення особливостей та закономірностей процесу комунікативної компетентності і варіанти її розвитку в тренінговому спілкуванні, метою якого є оптимізація та підвищення ефективності різнорівневих комунікацій.
 • Ревенко, В. Г. (ХДАК, 2020)
  Мета курсу - познайомити студентів з кодексами професійної етики у взаємовідносинах між журналістом і аудиторією,героями публікацій, колегами,владою. Дати уявлення про законодавство України щодо захисту журналістів під час ...
 • Ревенко, В. Г. (ХДАК, 2020)
  Мета навчального курсу - виробити у студентів уміння застосовувати професійні журналістські стандарти та етичні норми при підготовці матеріалів для друкованих ЗМІ, радіо та телебачення,інформаційних агенцій, інтернет-видань. ...
 • Ревенко, В. Г. (ХДАК, 2020)
  Курс спрямовано на знайомство студентів з досвідом світових інформаційних агентств, організацією праці в інформаційних відділах ЗМІ. Усвідомлення особливостей сучасного інформаційного простору, пошуку джерел інформації. ...
 • Мартюхіна, К. В. (ХДАК, 2020)
  Курс присвячено ознайомленню з основними етапами створення відеороликів. Під час навчання студенти дізнаються з яких елементів складається художні та режисерські сценарії, процес зйомки ролику, навчаться створювати ...
 • Церковна, М. В.; Церковний, А. О. (ХДАК, 2020)
  Курс спрямований на вивчення особливостей та закономірностей процесу комунікативної компетентності і варіанти її розвитку в тренінговому спілкуванні, метою якого є оптимізація та підвищення ефективності різнорівневих комунікацій.
 • Церковна, М. В.; Церковний, А. О. (ХДАК, 2020)
  Мета курсу - формування уявлення про засоби розв’язання проблем, що виникають в міжособистісних комунікаціях.
 • Церковна, М. В. (ХДАК, 2020)
  Курс спрямовано на формування навичок застосування процесу особистісного розвитку, як основи професійного становлення та вдосконалення процесу формування мотиваційного, когнітивного і креативного елементів структури особистості.
 • Церковна, М. В. (ХДАК, 2020)
  Курс спрямовано на формування навичок застосування процесу особистісного розвитку, як основи професійного становлення та вдосконалення процесу формування мотиваційного, когнітивного і креативного елементів структури особистості.
 • Куликова, О. М. (ХДАК, 2020)
  Курс «Зарубіжна журналістика» знайомить студентів із сучасним станом журналістики в зарубіжних країнах. Вивчення курсу сприяє формуванню системи знань і навичок щодо основних напрямків розвитку зарубіжної журналістики в ...

View more