Репозиторій ХДАК: Recent submissions

 • Побіженко, І. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна «Інформаційні системи і технології» покликана допомогти студенту досягнути розуміння інформаційних систем і технологій, володіти методами ефективної організації освітньо-виховного процесу у закладі ...
 • Побіженко, І. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна «Інформаційні системи менеджменту» покликана допомогти студенту досягнути розуміння інформаційних систем в менеджменті, володіти методами ефективної організації освітньо-виховного процесу у закладі ...
 • Побіженко, І. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна «Інформаційні системи в менеджменті» покликана допомогти студенту досягнути розуміння інформаційних систем в менеджменті, володіти методами ефективної організації освітньо-виховного процесу у закладі ...
 • Побіженко, І. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна «Електрона комерція» покликана допомогти студенту досягнути розуміння електронної комерції, володіти методами ефективної організації освітньо-виховного процесу у закладі вищої освіти.
 • Побіженко, І. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна «Основи алгоритмізації» покликана допомогти студенту досягнути розуміння алгоритмів. У процесі вивчення дисципліни студенти мають усвідомити аспекти основ алгоритмізації у вищій освіті. Окрім цього ...
 • Широковська, О. М. (ХДАК, 2021)
  У навчально-методичній розробці подано зразки композицій та композиційних з’єднань фігур європейських бальних танців різного рівня складності.
 • Фомін, М. В. (ХДАК, 2020)
  Навчальній курс «Організація туристичних подорожей» призначений для підготовки студентів - бакалаврів з напряму підготовки “Туризм”. Зміст курсу спрямований на ознайомлення студентів з системою транспортного обслуговування ...
 • Фомін, М. В. (ХДАК, 2020)
  Навчальній курс «Історія тризму» призначений для підготовки студентів-бакалаврів з напряму підготовки “Туризм”. Зміст курсу спрямований на ознайомлення студентів з історією подорожей і туризму. Під час вивчення студенти ...
 • Брусенцев, В. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна "Інформаційні комп'ютерні мережі" покликана допомогти студенту досягнути розуміння мережевих технологій, необхідних для розв'язування теоретичних і прикладних завдань інформаційної та управлінської ...
 • Брусенцев, В. О. (ХДАК, 2020)
  Навчальна дисципліна "Вища та прикладна математика" покликана допомогти студенту досягти розуміння сучасного математичного апарату, необхідного для розв'язування теоретичних і прикладних завдань інформаційної та управлінської ...
 • Кислюк, К. В. (2011)
  Метою статті є вдосконалення культурологічного методу, під яким розуміється не універсальний методологічний репрезентант культурології як науки, а спеціально-науковий засіб відповідних дослідницьких практик.
 • Сидоренко, А. В. (ХДАК, 2021)
  Актуальність теми. Розвиток сучасних технологій, котрі невід'ємно пов'язані з кінематографом, ґрунтується на технічній, професійній та художній якості майбутньої звукової партитури фільму, котра є актуальним матеріалом та ...
 • Посашкова, А. В. (ХДАК, 2021)
  Актуальність теми. Однією із найпоширеніших жанроформ аудіовізуальної культури є екранізація літературного твору. Із появою кінематографу стало можливим створювати мистецьку аналогію літературних витворів, перекладаючи їх ...
 • Пискун, Д. А. (ХДАК, 2021)
  Актуальність теми. Комікс - є особливим типом графіки, яка робить обов'язковим моушен-мислення. При цьому, як мистецьке явище, комікс-культура володіє важливими засадничими властивостями кінематографічної дії. Графічна ...
 • Єфімова, Т. Ю. (ХДАК, 2021)
  Актуальність проблеми проблеми вивчення американського арт-хаусу полягає у необхідності його аналізу, насамперед, як художнього та ідейно-естетичного феномену. Засилля масових жанрів не означає вторинність або низьку якість ...
 • Воскобойник, Х. О. (ХДАК, 2021)
  Актуальність теми. Протягом останніх років українська кіноіндустрія, попри нестачу коштів, переживає час відродження. Завдяки державній політиці в галузі кіномистецтва, український кінематограф розвивається, набуваючи нових ...
 • Трянов, М. А. (2020)
  А. Андрушко – один з найяскравіших композиторів-гітаристів України початку XXI століття. Андрушко - представник галицької композиторської школи, учень відомого вітчизняного метра М. Скорика. Серед авторського доробку музика ...
 • Верещака, А. О. (2021)
  Будь-яка музична діяльність є принципом єдності технічного процесу, таланту і придбаного досвіду. Цей принцип, який за своєю суттю є провідним в будь-якій сфері музичної діяльності, передбачає взаємодію технічного розвитку ...
 • Dontsova-Pushenko, K. Yu. (2020)
  Розглянуто звернення українських композиторів до спадщини Г. Сковороди, що свідчить про ренесанс духовності в хоровому мистецтві останньої третини 20 - початку 21-го. століть.
 • Брагіна, Т. М.; Білик, О. М. (2019)
  У політиці пам'яті значне місце належить зверненням до подій національно- визвольних змагань 1917-1921 рр. Протягом останніх п'яти років у результаті Революції Гідності у системі аксіологічних домінант українського ...